Kontakta oss för konsultation vid problem med snö och is på tak och mark

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

ETO2-4550

Här kan du läsa mer om vår intelligenta styrning för tak och markvärme.

VIKTIGT!

Att tänka på vid driftsättning av Takvärmekabelanläggning

 Termostat ETO2-4550

Läs noga igenom manualen

 Start av anläggning

 Följ instruktionen i displayen ETO2-4550 och se till att välj dom inställningar som passar för just denna anläggning (se manual)

När detta är klart och du är tillbaks i startmenyn gör följande

VIKTIG INSTÄLLNING anläggning skall endast vara i drift mellan +3 och -7 (OBS gäller endast takvärme)

  •  MENY scrolla ned till
  •  SETUP tryck
  •  SCROLLA NED OFF temp             tryck
  •  SCROLLA TILL -7                             tryck
  •  SCROLLA NED EXIT

 Provstarta anläggning genom att

  •  SETUP tryck
  •  FORCE HEAT tryck                       kontaktorerna skall nu dra

 Nu går anläggningen så länge som eftergångstiden är inställd (se manual)

 Manuell avstängning

  •  SETUP tryck
  • FORCE HEAT tryck (off)

 Anläggningen är nu klar för drift